Η απολύμανση όλων των χώρων και επιφανειών της Γαστρεντερολογικής Μονάδας γινεται σε καθημερινή βάση και αφορά τους χώρους γραμματείας, αναμονής, ενδοσκοπήσεων κ.λ.π.  
Η συσκευή AEROSEPT 100V χρησιμοποιείται σε αίθουσες χειρουργείων στα μεγάλα νοσοκομεία και εξασφαλίζει την απόλυτη απολύμανση των χώρων. Η λειτουργία της στηρίζεται στην εξαέρωση απολυμαντικού υγρού, το οποίο προμηθευόμαστε κατευθείαν από την Γαλλία.